Lokale forskrifter 461 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-15-1700

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-11-25-1380

Forskrift om vern av Linehøgda naturreservat, Marker kommune, Østfold


FOR-2016-09-27-1112

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2016-09-20-1221

Forskrift om adgang til jakt på bever, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-09-13-1081

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2016-09-08-1079

Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-06-23-810

Forskrift om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-16-1058

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Østfold


FOR-2016-06-16-802

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-637

Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-636

Forskrift om vern av Håkås naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-635

Forskrift om vern av Flåtten naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-634

Forskrift om vern av Brattåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-633

Forskrift om vern av Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-632

Forskrift om vern av Desiderialunden naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-631

Forskrift om vern av Solgårdhavna naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-02-11-142

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold


2015

FOR-2015-12-17-1857

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus


FOR-2015-12-17-1658

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Rygge kommune, Øst..