Lokale forskrifter 461 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-18-488

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2017-04-03-477

Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold


FOR-2017-03-28-397

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2017-03-14-429

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-15-1700

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-12-01-1937

Forskrift om gebyrregulativ for behandling etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2016-11-25-1380

Forskrift om vern av Linehøgda naturreservat, Marker kommune, Østfold


FOR-2016-10-20-1921

Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2016-09-20-1221

Forskrift om adgang til jakt på bever, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-09-13-1081

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skiptvet kommune, Østfold


FOR-2016-09-08-1079

Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2016-08-17-973

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold


FOR-2016-06-23-810

Forskrift om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-16-1058

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Østfold


FOR-2016-06-16-802

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-637

Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-636

Forskrift om vern av Håkås naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-635

Forskrift om vern av Flåtten naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-634

Forskrift om vern av Brattåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold