Lokale forskrifter 468 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1400

Forskrift om vern av Hålandsdalen naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


FOR-2016-11-14-1411

Forskrift om hundehold, Stavanger kommune, Rogaland


FOR-2016-09-28-1123

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2016-07-06-888

Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket, Rogaland


FOR-2016-06-17-689

Forskrift om vern av Jærkysten marine verneområde i Klepp og Hå kommunar, Rogaland


FOR-2016-06-14-743

Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Time kommune, Rogaland


FOR-2016-06-14-649

Forskrift om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker, Time kommune, Rogaland


FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2015

FOR-2015-12-22-1664

Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland


FOR-2015-12-17-1655

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Hå kommune, Rogaland


FOR-2015-12-17-1657

Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2015-12-14-1916

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Eigersund kommune, Rogaland


FOR-2015-09-23-1108

Forskrift om kommuneplan for Bjerkreim kommune, Rogaland


FOR-2015-09-03-1878

Forskrift til lov om hundehold, Sola kommune, Rogaland


FOR-2015-06-30-788

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-2015-04-23-432

Forskrift om minsteareal for felling av elg, hjort og rådyr, Suldal kommune, Rogaland


FOR-2015-03-11-284

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Hjelmeland kommune, Rogaland


2014

FOR-2014-12-15-1951

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Klepp kommune, Rogaland


FOR-2014-12-12-1664

Forskrift om vern av Eikebakka naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland


FOR-2014-12-12-1659

Forskrift om vern av Tveitaneset naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland