Lokale forskrifter 487 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-09-556

Forskrift om godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal som typiske turiststadar, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-05-05-543

Forskrift om trekningskrinsar for meddommarar ved Sogn og Fjordane tingrett, Sogn og Fjordane


FOR-2017-05-03-582

Forskrift om endring i forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune


FOR-2017-03-28-400

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2017-02-09-166

Forskrift om skulekrinsane/opptaksområde, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-19-300

Vedtekter for gravplassane i Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-20-1910

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


FOR-2016-12-06-1690

Forskrift for dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta, Sogn og Fjordane


FOR-2016-11-24-1936

Forskrift om gebyr for sakshandsaming av utslepps- og påsleppsløyve, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-11-24-1935

Forskrift om påslepp til offentleg avløpsnett, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-09-15-1084

Forskrift om politivedtekt, Gulen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-09-15-1103

Forskrift om opnings- og skjenketider for serveringsstadar, og salstid for alkohol med inntil 4,7 volumprosent i forretningar, Selje kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-06-17-746

Forskrift om jakt etter hjort og minsteareal, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-05-04-479

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


FOR-2016-03-21-305

Forskrift om godkjenning av sentrum i Balestrand som typisk turiststad, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-12-21-1663

Forskrift om endring i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-11-1548

Forskrift om vern av Fimreiteåsen naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-11-1547

Forskrift om vern av Drægnismorki–Yttrismorki naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane