Lokale forskrifter 541 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-29-467

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Roan kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-27-440

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Malvik kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-23-383

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-09-305

Forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-02-22-302

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-02-22-223

Forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-12-1894

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-11-25-1372

Forskrift om vern av Seterelva naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-11-25-1371

Forskrift om vern av Grytelva naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-11-25-1370

Forskrift om vern av Gullaugtjønnberga naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-11-25-1369

Forskrift om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-11-25-1368

Forskrift om vern av Vikalian naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag og Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-11-17-1802

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-10-27-1313

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-10-13-1235

Forskrift om alkohol, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-09-30-1127

Forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke


FOR-2016-09-15-1083

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-06-23-811

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-06-21-1233

Forskrift om alkohol, Røros kommune, Sør-Trøndelag