Lokale forskrifter 474 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1389

Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1388

Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


FOR-2016-11-25-1387

Forskrift om vern av Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1386

Forskrift om vern av Langedalsfjellet naturreservat, Bø kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1385

Forskrift om vern av Gygrestolen naturreservat, Bø kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1384

Forskrift om vern av Gjuvet naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2016-10-25-1239

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2016-06-22-748

Forskrift om vernskog, Telemark


FOR-2016-06-10-628

Forskrift om vern av Krålen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2016-06-07-645

Forskrift om fag på avvikende trinn i videregående opplæring, Telemark fylkeskommune


FOR-2016-05-31-555

Forskrift om Langesund som typisk turiststed, Bamble kommune, Telemark


FOR-2016-05-26-595

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2016-05-12-494

Forskrift om politivedtekt, Vinje kommune, Telemark


FOR-2016-04-05-340

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2016-03-10-250

Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter, Vinje kommune, Telemark


FOR-2016-02-11-173

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skien kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-18-1796

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2015-12-11-1534

Forskrift om vern av Brårfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2015-12-11-1533

Forskrift om vern av Trillingtjennane naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2015-12-11-1532

Forskrift om vern av Omnflug naturreservat, Notodden kommune, Telemark