Lokale forskrifter 460 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-30-521

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Notodden kommune, Telemark


FOR-2017-03-29-405

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2017-03-08-316

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Seljord kommune, Telemark


FOR-2017-02-09-277

Forskrift om renovasjon, Skien kommune, Telemark


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1631

Forskrift om vern av Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2016-12-16-1630

Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø kommune, Telemark


FOR-2016-12-08-1517

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Nissedal kommune, Telemark


FOR-2016-12-02-1873

Forskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2016-11-25-1389

Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1388

Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


FOR-2016-11-25-1387

Forskrift om vern av Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1386

Forskrift om vern av Langedalsfjellet naturreservat, Bø kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1385

Forskrift om vern av Gygrestolen naturreservat, Bø kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1384

Forskrift om vern av Gjuvet naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2016-10-27-1688

Forskrift om renovasjon, Bamble kommune, Telemark


FOR-2016-10-06-1685

Forskrift om renovasjon, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2016-10-04-1684

Forskrift om renovasjon, Siljan kommune, Telemark


FOR-2016-09-15-1907

Forskrift for tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp, Bamble kommune, Telemark


FOR-2016-06-22-748

Forskrift om vernskog, Telemark