Lokale forskrifter 327 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-28-510

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2017-03-14-319

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2017-03-14-317

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2017-03-10-306

Forskrift om godkjenning av Mandal kommune som typisk turiststed årlig i perioden 1. juli–16. august, Vest-Agder


FOR-2017-02-28-236

Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra


FOR-2017-02-16-198

Forskrift om godkjenning av Øvre Sirdal som typisk turiststed, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-26-181

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1399

Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2016-11-25-1398

Forskrift om vern av Nautarheia naturreservat, Marnardal kommune, Vest-Agder


FOR-2016-11-25-1397

Forskrift om vern av Kyrkjevatna naturreservat, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Vest-Agder


FOR-2016-11-25-1396

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2016-10-21-1225

Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2016-09-08-1080

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åseral kommune, Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-21-1663

Forskrift om endring i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-11-1544

Forskrift om vern av Hægbostad naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-2015-07-03-950

Forskrift om fredning av Flekkefjordbanen, Sira–Flekkefjord, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


FOR-2015-06-10-598

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vest-Agder


FOR-2015-05-07-477

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder