Lokale forskrifter 323 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1399

Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder


FOR-2016-11-25-1398

Forskrift om vern av Nautarheia naturreservat, Marnardal kommune, Vest-Agder


FOR-2016-11-25-1397

Forskrift om vern av Kyrkjevatna naturreservat, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Vest-Agder


FOR-2016-11-25-1396

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2016-10-21-1225

Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2016-09-28-1120

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2016-09-08-1080

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åseral kommune, Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-21-1663

Forskrift om endring i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane


FOR-2015-12-11-1544

Forskrift om vern av Hægbostad naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder


FOR-2015-07-03-950

Forskrift om fredning av Flekkefjordbanen, Sira–Flekkefjord, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


FOR-2015-06-10-598

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vest-Agder


FOR-2015-05-07-477

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder


FOR-2015-03-24-293

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Åseral kommune, Vest-Agder


FOR-2015-02-05-1899

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Lyngdal kommune, Vest-Agder


2014

FOR-2014-12-12-1665

Forskrift om vern av Øykjeheia naturreservat, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2014-11-06-1493

Forskrift om gebyrregulativ for kommunale tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Vennesla kommune, Vest-Agder


FOR-2014-11-06-1379

Forskrift om renovasjon, Lyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder


FOR-2014-10-22-1411

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Songdalen kommune, Vest-Agder


FOR-2014-09-22-1229

Forskrift om landing og start med luftfartøy og motorferdsel i vassdrag, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2014-07-15-1012

Forskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Vest-Agder