Lokale forskrifter 365 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-04-468

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Lardal kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-464

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-408

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2017-02-16-182

Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1624

Forskrift om vern av Skibergfjell naturreservat, Hof kommune, Vestfold


FOR-2016-12-15-1896

Forskrift om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og be..


FOR-2016-12-07-1804

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2016-11-25-1381

Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold


FOR-2016-11-08-1316

Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-11-08-1315

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-10-26-1687

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-2016-10-25-1686

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Hof kommune, Vestfold


FOR-2016-09-21-1086

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-09-09-1041

Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-20-969

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold


FOR-2016-05-11-592

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2016-04-04-391

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Svelvik kommune, Vestfold