Lokale forskrifter 363 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1381

Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold


FOR-2016-11-08-1316

Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-11-08-1315

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-09-28-1121

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2016-09-21-1086

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-09-09-1041

Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-20-969

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe, Horten kommune, Vestfold


FOR-2016-05-11-592

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2016-04-04-391

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Svelvik kommune, Vestfold


FOR-2016-03-18-301

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-03-18-273

Forskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke


FOR-2016-03-18-272

Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold fylke


FOR-2016-03-16-477

Retningslinjer for handel i kommunale uterom, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2016-03-08-360

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sande kommune, Vestfold


FOR-2016-02-17-296

Forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-2016-02-16-295

Forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever, Hof kommune, Vestfold


FOR-2016-02-05-115

Vedtak om sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, Vestfold fylke. Iverksetting og unntak fra kommuneloven, valgloven og enkelte særlover


2015

FOR-2015-12-15-1854

Forskrift om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og be..