Lokale forskrifter 373 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-06-14-806

Forskrift om rett til opphold i sykehjem, kriterier og vente- /observasjonsliste, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-2017-06-13-800

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m., Lardal kommune, Vestfold


FOR-2017-06-06-794

Vedtekter for gravplasser og kirkegårder, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2017-05-31-724

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2017-05-30-700

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem mm, kriterier/vurderingsmomenter, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2017-05-18-666

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2017-05-10-584

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester mm. Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-04-04-468

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Lardal kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-464

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-408

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2017-02-16-182

Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1624

Forskrift om vern av Skibergfjell naturreservat, Hof kommune, Vestfold


FOR-2016-12-15-1896

Forskrift om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og be..


FOR-2016-12-07-1804

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2016-11-25-1381

Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold


FOR-2016-11-08-1316

Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-11-08-1315

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-10-26-1687

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Holmestrand kommune, Vestfold


FOR-2016-10-25-1686

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Hof kommune, Vestfold