Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-14-1450

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-12-17-1639

Forskrift om vern av Kariholet naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-12-15-1734

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-05-12-1097

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-11-11-5015

Forskrift for innsamling/behandling av husholdningsavfall, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-11-11-5014

Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for gebyr av denne tjenesten, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-11-02-1217

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Høydalmoan naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-12-14-1794

Forskrift om forebyggende brannvern, feietjenesten, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2005-09-02-972

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 1, Tekssjøen naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-15-1887

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-971

Forskrift om fredning av Sekken naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2001-08-31-969

Forskrift om fredning av Skjerva naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1997

FOR-1997-04-18-354

Godkjenning av våpen og flagg, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1995

FOR-1995-06-27-4281

Forskrift for bruk av kommunalt areal på Åfjordtorget, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-955

Forskrift om vern av Madsøya naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1106

Forskrift om Grønlia naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-02-06-104

Forskrift om fredning for Hosensand landskapsvern- og naturfredningsområde, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1986

FOR-1986-10-24-2026

Forskrift om vern for Momyra naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


1984

FOR-1984-05-08-1096 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag