Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2011

FOR-2011-12-15-1525

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med eigar av næringsavfall, Ål kommune, Buskerud


FOR-2011-02-07-120

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Ål kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-06-23-1108

Forskrift om gebyr for tenester etter plan- og bygningslova, Ål kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-12-17-1791

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Ål kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-08-22-1038

Forskrift om hundehald, Ål kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-02-23-180

Forskrift om Ål kommune som typisk turiststed, Ål kommune, Buskerud


FOR-2005-02-17-855

Forskrift om tømming av slamutskiljarar, tette tankar, feitt- og oljeutskiljarar, og bestemmelse om betaling av gebyr, Ål kommune, Buskerud


FOR-2005-02-17-854

Forskrift for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


1999

FOR-1999-04-08-334

Forskrift om politivedtekt, Ål kommune, Buskerud


1992

FOR-1992-05-15-412

Forskrift om vern av Fødalen landskapsvernområde, Ål og Hol kommuner, Buskerud


1984

FOR-1984-11-30-1932

Godkjenning av våpen og flagg, Ål kommune , Buskerud


1982

FOR-1982-12-30-1942

Forskrift om reguleringsplan for del av Leveldåsen til fritidsformål m.v., eiendommene gnr. 70/7, 54/7 og 69/4 i Ål kommune, Buskerud


1978

FOR-1978-12-08-5

Forskrift om grenseregulering, Ål og Hemsedal kommuner, Buskerud


1977

FOR-1977-02-04-4

Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane, Ål kommune, Buskerud


1973

FOR-1973-11-30-10

Forskrift om fredning av Tuftelia skogreservat, Ål kommune, Buskerud


1970

FOR-1970-02-20-1

Forskrift om fastsetting av kommunegrenser, Hemsedal og Ål kommuner, Buskerud


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-449 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Ål kommune