Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-16-34

Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-09-1893

Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2017, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-09-1892

Forskrift om anløpsavgift 2017, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-11-24-1916

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-12-11-1558

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-829

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-04-07-382

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-848

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vegsundholmane – Veibustholmen naturreservat, Ålesund og Sula kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2010-02-11-167

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-11-12-1671

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-09-18-1679

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-12-13-1513

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2007-06-14-762

Forskrift om hundehold, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


2000

FOR-2000-06-22-835

Forskrift om endring av målform i Flisnes skolekrets, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-07-21-855

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-09-03-960

Forskrift om gebyrregulativ etter eierseksjonsloven, Ålesund kommune, Møre og Romsdal


1994

FOR-1994-01-04-46

Forskrift om tidsinnskrenkninger for salg av øl og endring av åpnings- og skjenketider, Ålesund kommune, Møre og Romsdal