Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1392

Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1391

Forskrift om vern av Storåna naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1543

Forskrift om vern av Stuvåna naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1542

Forskrift om vern av Eikelidalen naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1541

Forskrift om vern av Berlifjell naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1540

Forskrift om vern av Urdvatn og Kallingshei naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2015-04-30-1890

Forskrift om minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Åmli kommune, Aust-Agder


2014

FOR-2014-12-12-1658

Forskrift om vern av Rubbelifjell naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2014-02-14-167

Forskrift om vern av Åmtona naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


FOR-2014-02-14-166

Forskrift om vern av Øyvassheia naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


2011

FOR-2011-12-16-1287

Forskrift om vern av Vardeheia naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-17-1853

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Åmli kommune, Aust-Agder


2007

FOR-2007-12-21-1632

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Vereknutane naturreservat, Froland og Åmli kommunar, Aust-Agder


1998

FOR-1998-04-28-419

Forskrift om politivedtekt, Åmli kommune, Aust-Agder


1996

FOR-1996-06-21-639

Forskrift om fredning av Barlindtjønn naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


1993

FOR-1993-12-17-1280

Forskrift om vern av Årdalen naturreservat, Åmli og Bygland kommunar, Aust-Agder


FOR-1993-07-09-720

Forskrift om fredning av Solbergheia naturreservat, Åmli og Froland kommuner, Aust-Agder


FOR-1993-07-09-717

Forskrift om fredning av Rukkevatn naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder


1988

FOR-1988-06-28-718

Forskrift for kommunalt løyve for framsyning og omsetjing av film eller videogram i næring, Åmli kommune, Aust-Agder