Lokale forskrifter 30 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-16-1619

Forskrift om vern av Skordalen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-12-16-1618

Forskrift om vern av Luvdalsætra naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2016-06-10-620

Forskrift om vern av Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-12-11-1509

Forskrift om vern av Jukulen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-01-25-95

Forskrift om vern av Gita naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2013-01-25-94

Forskrift om vern av Jernåa naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2013-01-25-93

Forskrift om vern av Lavåa naturreservat, Hamar og Åmot kommuner, Hedmark


2012

FOR-2012-02-13-137

Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Hedmark


2010

FOR-2010-09-29-1315

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2010-06-23-1010

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2010-01-21-56

Forskrift om godkjenning av Nordre Osen som typisk turiststed, Åmot kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-04-09-403

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2008-02-27-232

Forskrift om vedtekt til av plan- og bygningsloven § 66a for Rena sentrum konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg, Åmot kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-03-21-384

Forskrift om utvidet jakttid på bever, Åmot kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-11-24-1310

Forskrift om verneplan for Rondane sør, vedlegg 1. Fredning av Hemmeldalen naturreservat, Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark


FOR-2006-03-26-711

Forskrift om adgang til jakt på hjort, Åmot kommune, Hedmark


2005

FOR-2005-03-16-332

Renovasjonsforskrift for Åmot kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-12-07-1432

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 6, fredning av Tanarkjølen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark


FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark