Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-11-14-1399

Forskrift om Utladalen landskapsvernområde, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-2014-11-14-1398

Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-19-1766

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i ÅLAV-kommunane, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2013-06-20-991

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


2011

FOR-2011-03-17-379

Forskrift om minsteareal for hjort og elg, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-11-26-1892

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-01-09-15

Forskrift om bruk av og orden i hamner, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


2000

FOR-2000-06-29-617

Forskrift om politivedtekt, Årdal kommune, Sogn- og Fjordane


1999

FOR-1999-12-17-1461

Forskrift om freding av Kvitingsmorki som naturreservat, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-09-25-1188

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillarar, privet, tette tankar m.v. og for avfallsgebyr, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-10-10-1771

Forskrift om kinovedtekt, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


1964

FOR-1964-06-05-2

Forskrift om sammenslåing av Hjelmeland, Jelsa, Årdal, Fister, Strand, Finnøy og Stjernarøy kommuner i Rogaland


1960

FOR-1960-05-20-3

Forskrift om grensefastsettelse, Luster og Årdal kommuner, Sogn og Fjordane


1957

FOR-1957-08-09-4

Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Årdal kommune, Sogn og Fjordane


1946

FOR-1946-11-22-3

Forskrift om grenseregulering, Årdal og Vang kommuner, Sogn og Fjordane og Oppland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-453 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Årdal kommune