Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-02-17-225

Forskrift om skolefritidsordningen, Ås kommune, Akershus


2013

FOR-2013-11-20-1344

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Ås kommune, Akershus


2012

FOR-2012-11-21-1171

Forskrift for husholdningsavfall, Ås kommune, Akershus


FOR-2012-10-10-972

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Ås kommune, Akershus


FOR-2012-02-01-159

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker, Ås kommune, Akershus


2010

FOR-2010-04-14-595

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Ås kommune, Akershus


2009

FOR-2009-06-19-769

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 61. Fredning av Flatskjær fuglefredningsområde, Ås kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-768

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 60. Fredning av Tuskjær fuglefredningsområde, Ås kommune, Akershus


FOR-2009-03-04-285

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus


FOR-2009-03-04-284

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ås kommune, Akershus


2007

FOR-2007-01-24-409

Forskrift om hundehold, Ås kommune, Akershus


2005

FOR-2005-06-10-573

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 10, fredning av Nordre Pollen naturreservat, Ås kommune, Oslo og Akershus


FOR-2005-05-25-559

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Ås kommune, Akershus


2003

FOR-2003-04-02-5006

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ås kommune, Akershus


2001

FOR-2001-10-04-1171

Forskrift om politivedtekt, Ås kommune, Akershus


FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1992

FOR-1992-10-02-752

Forskrift om vern av Østensjøvann naturreservat, Ås kommune, Akershus