Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-24-524

Forskrift om forlenget jaktsesong for beverjakt, Åsnes kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1377

Forskrift om vern av Lindberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-12-14-1652

Forskrift om snøscooterløyper, Åsnes kommune, Hedmark


FOR-2015-12-11-1511

Forskrift om vern av Juvberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


FOR-2015-12-11-1510

Forskrift om vern av Slåttbråtåmyra naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-02-14-146

Forskrift om vern av Eidsfjellet naturreservat, Våler og Åsnes kommuner, Hedmark


2010

FOR-2010-03-05-344

Forskrift om vern av Klokken naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-05-25-569

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Åsnes kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-06-30-947

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Åsnes kommune, Hedmark


2004

FOR-2004-08-30-1284

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Åsnes kommune, Hedmark


2003

FOR-2003-07-01-855

Forskrift om politivedtekt, Åsnes kommune, Hedmark


2002

FOR-2002-05-31-545

Forskrift om fredning av Gjesåssjøen naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-12-07-1429

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 3, fredning av Glorvikmyra naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


FOR-2001-12-07-1428

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 2, fredning av Kynndalsmyrene naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


1998

FOR-1998-12-14-1275

Forskrift om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark


FOR-1998-01-12-129

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av byggesaker, Åsnes kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1400

Forskrift om fredning for Kynneggene naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark


1968

FOR-1968-10-04-2

Forskrift om grenseregulering, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark


1962

FOR-1962-08-03-1

Forskrift om kommunenavn, Åsnes kommune, Hedmark