Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-05-11-642

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1622

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2010

FOR-2010-12-15-1835

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-06-24-942

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-04-28-380

Forskrift om minsteareal for hjortevilt, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


2003

FOR-2003-11-19-1370

Forskrift om motorferdsel i vassdrag, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-08-30-1025

Forskrift om politivedtekt, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1999-06-01-1627

Forskrift om campingvognvedtekt, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


1991

FOR-1991-08-30-592

Godkjenning av våpen og flagg, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-02-06-91

Forskrift om fredning for Herdalen naturreservat, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


1983

FOR-1983-12-23-2023

Forskrift om fredning for Litlvatnet naturreservat, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


1975

FOR-1975-05-23-14

Forskrift om forbud mot bruk av reketrål, snurrevad, snurpenot og andre notredskaper, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag


1963

FOR-1963-06-14-9

Forskrift om sammenslåing av Agdenes, Heim og Snillfjord kommuner, Sør- Trøndelag


FOR-1963-06-14-8

Forskrift om sammenslutning av Agdenes, Lensvik og Stadsbygd kommuner, Sør-Trøndelag


1962

FOR-1962-09-28-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Heim Vinje, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Stadsbygd og Lensvik kommuner, Sør-Trøndelag