Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-24-491

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2017 i nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2010

FOR-2010-03-02-715

Forskrift om bruk av og orden i havner, Alstahaug kommune, Nordland


2009

FOR-2009-07-29-1086

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Alstahaug kommune, Nordland


2007

FOR-2007-07-23-933

Forskrift om politivedtekt, Alstahaug kommune, Nordland


2002

FOR-2002-06-18-612

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Alstahaug kommune, Nordland


2001

FOR-2001-12-19-1685

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alstahaug kommune, Nordland


FOR-2001-05-09-598

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Alstahaug kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1471

Forskrift om fredning av Skeilia naturreservat, Alstahaug kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1354

Forskrift om fredning av Ostjønna naturreservat, Alstahaug kommune, Nordland


1990

FOR-1990-08-16-659

Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Hemnes og Alstahaug kommuner, Nordland


1986

FOR-1986-08-08-1686

Godkjenning av våpen og flagg, Alstahaug kommune, Nordland


1970

FOR-1970-06-03-1

Forskrift om grenseregulering, Vega og Alstahaug kommuner, Nordland


1964

FOR-1964-06-12-4

Forskrift om sammenslåing av kommuner, Alstahaug, Herøy, Tjøtta, Vega og Sandnessjøen kommuner i Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-3 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Alstahaug kommune