Lokale forskrifter 39 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2016

FOR-2016-12-14-1697

Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Alta kommune, Finnmark


FOR-2016-11-23-1413

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Alta kommune, Finnmark


FOR-2016-03-18-300

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Alta kommune, Finnmark


FOR-2016-02-02-113

Forskrift om snøskuterløype til Haldde, Alta kommune, Finnmark


2014

FOR-2014-06-24-984

Forskrift om bruk av motorfartøy, Alta kommune, Finnmark


FOR-2014-06-11-712

Forskrift om politivedtekt, Alta kommune, Finnmark


2013

FOR-2013-09-16-1188

Forskrift om nedgravde oljetanker, Alta kommune, Finnmark


FOR-2013-01-23-47

Forskrift om snøskuterløyper, Alta kommune, Finnmark


2011

FOR-2011-09-19-984

Forskrift om kommunal veinorm, Alta kommune, Finnmark


FOR-2011-05-31-819

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Alta kommune, Finnmark


2009

FOR-2009-04-27-466

Forskrift om graving, (graveforskrift for veiarealer), Alta kommune, Finnmark


2007

FOR-2007-10-01-1144

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Alta kommune, Finnmark


FOR-2007-06-29-789

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 2. Fredning av Leirbotndalen naturreservat, Alta kommune, Finnmark


FOR-2007-06-29-788

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 1. Fredning av Korsfjorden naturreservat, Alta kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-08-1364

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark, Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark


2005

FOR-2005-07-25-872

Forskrift om fredning av geodetiske målepunkt på Struvemeridianen, Alta og Kautokeino kommuner, Finnmark


2003

FOR-2003-12-19-1829

Forskrift om bruk av og orden i havner, Alta kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-12-03-1666

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alta kommune, Finnmark


FOR-2001-10-04-1172

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Alta kommune, Finnmark