Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-27-508

Forskrift om utvida jakttid for bever, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-04-30-476

Forskrift om utvida jakttid for bever, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2015-01-20-43

Forskrift om politivedtekt, Alvdal kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-05-24-657

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark


2010

FOR-2010-04-29-668

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Alvdal kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-12-17-1789

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Alvdal og Tynset kommuner, Hedmark


FOR-2009-02-26-309

Forskrift om beite for husdyr, Alvdal kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-06-28-964

Forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Alvdal kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-11-02-1482

Forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2006-06-29-1481

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag


1993

FOR-1993-05-01-389

Forskrift for fiske, Alvdal kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1392

Forskrift om fredning for Jutulhogget naturreservat, Alvdal og Rendalen kommuner, Hedmark


FOR-1989-12-22-1391

Forskrift om fredning for Vardmoan naturreservat, Alvdal kommune, Hedmark


1988

FOR-1988-11-25-955

Godkjenning av våpen og flagg, Alvdal kommune, Hedmark


1983

FOR-1983-11-03-1628

Forskrift om elgjakt i Barkald sameie, Alvdal kommune, Hedmark


1972

FOR-1972-12-15-10

Forskrift om grensefastsettelse, Folldal og Alvdal kommuner, Hedmark


1968

FOR-1968-06-28-2

Forskrift om grensefastsettelse, Alvdal og Tynset kommuner, Hedmark


1959

FOR-1959-12-18-2

Forskrift om naturfredning, Jutulhugget, Alvdal kommune, Jutulhugget, Rendal kommune, Hedmark


1951

FOR-1951-06-29-3985

Forskrift om at Sollia og Stor-Elvdal herreder overføres fra Sør-Østerdal til Nord-Østerdal domssokn m.v