Lokale forskrifter 8950 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-22-208

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde Joint Viking 2017, Finnmark


FOR-2017-02-21-199

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-02-16-182

Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold


FOR-2017-02-16-198

Forskrift om godkjenning av Øvre Sirdal som typisk turiststed, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2017-02-15-197

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rælingen kommune, Akershus


FOR-2017-02-09-166

Forskrift om skulekrinsane/opptaksområde, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-02-02-129

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Klæbu kommune, Sør Trøndelag


FOR-2017-01-31-128

Forskrift om endring i forskrift for husholdningsavfall, Asker kommune, Akershus


FOR-2017-01-26-181

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-26-127

Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2017-01-26-96

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-25-165

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bærum kommune, Akershus


FOR-2017-01-25-94

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Vest-Agder


FOR-2017-01-25-93

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Aust-Agder


FOR-2017-01-25-92

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Telemark


FOR-2017-01-25-91

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Vestfold


FOR-2017-01-25-90

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Buskerud


FOR-2017-01-25-88

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Finnmark


FOR-2017-01-25-87

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Troms


FOR-2017-01-25-86

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Nordland