Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2010

FOR-2010-11-08-1440

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Andøy kommune, Nordland


FOR-2010-11-08-1439

Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Andøy kommune, Nordland


2008

FOR-2008-08-29-1703

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1471

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 74, Bleikmorenen naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1470

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 73, Sørmela naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1469

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 72, Bleiksøya naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1459

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 62, Forfjorden naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1522

Forskrift om fredning av Åholmen naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1521

Forskrift om fredning av Risøysundet naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1520

Forskrift om fredning av Forfjorddalen naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland


1983

FOR-1983-12-21-2044 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Andøy kommune, Nordland


FOR-1983-12-16-1994

Forskrift om fredning for Eikeland naturreservat og Eikefjelldalen landskapsvernområde, Andøy kommune, Nordland


FOR-1983-12-16-1993

Forskrift om fredning for Skogvoll naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-1983-12-16-1992

Forskrift om fredning for Endletvatn naturreservat, Andøy kommune, Nordland


FOR-1983-01-07-29

Godkjenning av våpen og flagg for Andøy kommune, Nordland


1972

FOR-1972-02-25-2

Forskrift om beite for værlam, Sortland, Bø, Andøy, Rana, Vestvågøy, Hemnes og Hadsel kommuner, Nordland


1967

FOR-1967-05-26-4570

Forskrift om politivedtekt, Andøy kommune, Nordland


FOR-1967-05-19-2

Forskrift om fredning av myrområde tilhørende Dvergberg prestegård, Andøy kommune, Nordland