Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-06-16-1058

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Aremark kommune, Østfold


FOR-2016-02-11-142

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold


2015

FOR-2015-12-11-1518

Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold


2014

FOR-2014-04-24-670

Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Aremark kommune, Østfold


2013

FOR-2013-10-31-1777

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aremark kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-84

Forskrift om vern av Tjøstøl naturreservat, Aremark kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-82

Forskrift om vern av Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold


2010

FOR-2010-02-11-259

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Aremark kommune, Østfold


2006

FOR-2006-12-14-1727

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Aremark kommune, Østfold


2000

FOR-2000-01-19-81

Forskrift om politivedtekt, Aremark kommune, Østfold


1993

FOR-1993-01-15-70

Forskrift om skogsbehandling og skogsdrift for skogområder, i Vestfjella, Aremark og Halden kommuner, Østfold


1989

FOR-1989-07-14-633

Opprettelse av Marker prestegjeld, Østre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme, Aremark, Marker og Rømskog kommuner, Østfold


1986

FOR-1986-11-07-2095

Godkjenning av våpen og flagg, Aremark kommune, Østfold


1969

FOR-1969-01-10-1

Forskrift om fredning av eiendommen Sund Syd Skog, Aremark kommune, Østfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-8 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Aremark kommune