Lokale forskrifter 63 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-12-16-1621

Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1300

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Asker kommune, Akershus


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-01-26-63

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Asker kommune, Akershus


2015

FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud


2014

FOR-2014-09-09-1178

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Asker kommune, Akershus


FOR-2014-04-01-364

Forskrift om jakt etter elg og rådyr, Asker kommune, Akershus


FOR-2014-02-25-358

Forskrift om vedtekter for kommunale barnehager, Asker kommune, Akershus


2013

FOR-2013-03-05-1773

Forskrift om kommunal skolefritidsordning, Asker kommune, Akershus


2011

FOR-2011-10-26-1446

Atferdsregler etter friluftslovens § 15, Spirabukta på Konglungen, Asker kommune, Akershus


2010

FOR-2010-02-16-469

Forskrift for husholdningsavfall, Asker kommune, Akershus


2009

FOR-2009-06-19-758

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 50. Fredning av Kråkholmen fuglefredningsområde, Asker kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-757

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 49. Fredning av Rogneskjær fuglefredningsområde, Asker kommune, Akershus


FOR-2009-06-16-1922

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med familiebarnehager, Asker kommune, Akershus


2008

FOR-2008-06-27-675

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 9 - Spirodden naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-674

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 8 - Løkenesskogen naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-673

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 7 - Løkeneshalvøya landskapsvernområde, Asker kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-672

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 6 - Bjerkås naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-671

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 5 - Langåra naturreservat, Asker kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-670

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 4 - Katterompa plantefredningsområde, Asker kommune, Akershus