Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-06-18-779

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Askim kommune, Østfold


2012

FOR-2012-11-08-1096

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Askim kommune, Østfold


2011

FOR-2011-02-10-1224

Forskrift om åpning av jakt på bever, Askim kommune, Østfold


2010

FOR-2010-02-11-171

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Askim kommune, Østfold


2009

FOR-2009-10-22-1308

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter m.m., Askim kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-939

Forskrift om politivedtekt, Askim kommune, Østfold


2008

FOR-2008-11-27-1299

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Askim


2005

FOR-2005-11-24-1786

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Askim kommune, Østfold


2002

FOR-2002-12-13-1552

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 40, fredning av Åsermarka naturreservat, Askim og Trøgstad kommuner, Østfold


2001

FOR-2001-08-25-1255

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold


1963

FOR-1963-11-01-1

Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Askim kommune, Østfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-11 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Askim kommune, Østfold