Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2014

FOR-2014-01-22-172

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning, Askøy og Bergen kommuner, Hordaland


2010

FOR-2010-02-03-1905

Forskrift om båndtvang for hund, Askøy kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-06-17-1305

Forskrift om gebyrer for kontroll av utslipp av avløpsvann, Askøy kommune, Hordaland


FOR-2009-04-22-926

Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-05-03-1840

Forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-09-21-1733

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune, Hordaland


2005

FOR-2005-01-27-253

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Askøy kommune, Hordaland


2002

FOR-2002-01-24-238

Forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Askøy kommune, Hordaland


2001

FOR-2001-07-06-787

Forskrift om politivedtekt, Askøy kommune, Hordaland


2000

FOR-2000-07-21-856

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen fra Langøy ut Steinsund, sjøkart nr. 23, Askøy kommune, Hordaland


FOR-2000-06-29-1115

Forskrift om åpningstid for serveringssteder uten skjenkerett, Askøy kommune, Hordaland


FOR-2000-06-29-1114

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Askøy kommune, Hordaland


1993

FOR-1993-02-25-4289

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Askøy kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-288

Forskrift om vern for Ertenøya naturreservat, Askøy kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-287

Forskrift om vern for Laksholmen naturreservat, Askøy kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-286

Forskrift om vern for Hanøyklubben naturreservat, Askøy kommune, Hordaland


1985

FOR-1985-06-28-1357

Forskrift om fredning for Herdla naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning, Askøy og Meland kommuner, Hordaland