Lokale forskrifter 39 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-10-02-1182

Forskrift om felles adressesystem for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-09-30-1267

Forskrift om gebyr for handsaming av plansaker etter plan- og bygningslova, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2011

FOR-2011-05-12-1548

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-12-17-1839

Forskrift om gebyr for handsaming av byggesaker, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2010-04-19-1674

Forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-803

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 5. Freding av Steiehalsen naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-03-02-310

Forskrift om bandtvang for hund, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2008

FOR-2008-09-22-1086

Forskrift om jakt etter hjort, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-09-25-1730

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2005

FOR-2005-10-07-1268

Forskrift for opnings- og skjenketider for serveringsstadene i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-04-1002

Forskrift om salstider for øl i butikkane, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-11-01-1114

Forskrift om politivedtekt, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-496

Forskrift om vern av Flatøy naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-495

Forskrift om vern av Prestøy naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-494

Forskrift om vern av Kvannholmen naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-493

Forskrift om vern av Krokholmen naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane