Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-876

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orholmen – Grøningen naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-875

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Saltstein – Kløvningen naturreservat, Sandøy og Aukra kommunar, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-10-12-1150

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde over prosessanlegget på Nyhamn/Aukra, Aukra kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1244

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 14, freding av Hjertvika naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1998

FOR-1998-04-21-362

Forskrift om politivedtekt, Aukra kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-405

Forskrift om vern av Røabukta fuglefredingsområde, Aukra kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-404

Forskrift om vern av Smågevatnet naturreservat, Aukra kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-05-22-444

Godkjenning av våpen og flagg, Aukra kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-08-01-1589

Forskrift om minsteareal for felling av rådyr på Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal


1983

FOR-1983-12-13-1873 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Aukra kommune, Møre og Romsdal


1971

FOR-1971-02-12-4

Forskrift om fredning av fuglelivet, Aukraholmen, Flatholmen, Forholmen, Aukra kommune, Møre og Romsdal


1964

FOR-1964-11-05-1

Forskrift om kommunenavn, endring av navnet Nord-Aukra kommune til Aukra kommune, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-15 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Aukra kommune