Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-04-22-431

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal


FOR-2015-01-12-26

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-12-17-1707

Forskrift om kommunalt tilskot til vedlikehald av private vegar, Aure kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1280

Forskrift om vern av Hostegga naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-881

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eidsholmen naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-03-05-334

Forskrift om vern av Aure naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-12-21-1776

Godkjenning av våpen og flagg, Aure kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-11-26-1518

Sammenslutning av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-850

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 30, freding av Todalssetra naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1254

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 24, freding av Melland naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-12-17-1440

Forskrift om freding av Krokvatnet som naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


FOR-1999-12-17-1439

Forskrift om freding av Hisåsen som naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1229

Forskrift om fredning av Sandvikmyrane naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


FOR-1996-12-13-1207

Forskrift om fredning av Gjelamyra naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal


1994

FOR-1994-09-14-946

Forskrift om fartsbegrensning i Dromnessundet, Aure kommune, Møre og Romsdal


1993

FOR-1993-08-03-869

Forskrift om fartsbegrensning i Mjosundet (sjøkart nr. 371), Aure kommune, Møre og Romsdal