Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-09-556

Forskrift om godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal som typiske turiststadar, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2014

FOR-2014-03-20-629

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-04-08-661

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-12-17-1621

Forskrift om orden i og bruk av farvatn og hamner, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-23-434

Forskrift om Flåm og Gudvangen som typiske turiststader, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-12-22-1545

Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet. Vedlegg 1. Vern av Hallingskarvet nasjonalpark, Hol kommune, Ulvik herad og Aurland kommune, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-10-08-1325

Forskrift om verneplan for Bleia. Vern av Bleia-Storebotnen landskapsvernområde, Aurland og Lærdal kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-2004-09-16-1355

Forskrift til lov om motorferdsle i utmark og på vassdrag, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-04-01-638

Forskrift om opningstider for severingsstader, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


2002

FOR-2002-11-08-1280

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland


FOR-2002-05-27-588

Forskrift om jakt etter elg og hjort, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-12-17-1456

Forskrift om freding av Nordheimsdalen som naturreservat, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


1987

FOR-1987-05-22-446

Godkjenning av våpen og flagg, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


1966

FOR-1966-03-31-3499

Forskrift om politivedtekt, Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylke


1965

FOR-1965-08-20-3

Forskrift om grensefastsettelse, Aurland og Lærdal kommuner, Sogn og Fjordane, Hol kommune, Buskerud, Ulvik kommune, Hordaland


1961

FOR-1961-05-12-2

Forskrift om grensefastsettelse, Aurland kommune, Sogn og Fjordane og Ulvik kommune, Hordaland


1955

FOR-1955-06-30-8

Forskrift om grensefastsettelse, Aurland og Lærdal kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-17 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Aurland kommune