Lokale forskrifter 32 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-16-1622

Forskrift om vern av Fagermåsan naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1078

Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-06-20-1077

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2016-05-02-549

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Aurskog-Høland kommune, Akershus


2015

FOR-2015-12-11-1515

Forskrift om vern av Prestehesten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


2014

FOR-2014-02-14-152

Forskrift om vern av Gukilhøgda naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus


2013

FOR-2013-11-04-1760

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2013-01-25-80

Forskrift om vern av Knølltjenna naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2013-01-25-79

Forskrift om vern av Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2013-01-25-78

Forskrift om vern av Midtfjellmosen naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus


2011

FOR-2011-08-22-871

Forskrift om politivedtekt, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2011-06-20-1520

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Aurskog-Høland kommune, Akershus


2008

FOR-2008-09-26-1069

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 14. Hølvannet naturreservat, Aurskog-Høland og Rømskog kommuner, Akershus og Østfold


2007

FOR-2007-02-26-283

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Aurskog-Høland kommune, Akershus


2006

FOR-2006-12-04-1485

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-2006-12-04-1484

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Aurskog-Høland kommune, Akershus


2001

FOR-2001-04-05-447

Forskrift om gebyrregulativ og betalingssatser, Aurskog-Høland kommune, Akershus


1998

FOR-1998-09-03-4697

Forskrift for bruk av motorfartøy i vann og vassdrag, Aurskog-Høland kommune, Akershus


FOR-1998-03-12-281

Forskrift for åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland kommune, Akershus