Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-03-13-302

Forskrift om godkjenning av Austevoll som typisk turiststad, Austevoll kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-01-21-78

Forskrift om politivedtekter, Austevoll kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


FOR-2010-06-29-1911

Forskrift om minsteareal for hjort, Austevoll kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


1999

FOR-1999-12-17-1429

Forskrift om freding av Kvernavatnet som naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-281

Forskrift om vern for Hjartholmen naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-280

Forskrift om vern for Terneskjeret naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-279

Forskrift om vern for Måksteinane naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-278

Forskrift om vern for Møkstra-Grøningane naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-277

Forskrift om vern for Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-11-30-1933

Godkjenning av våpen og flagg, Austevoll kommune, Hordaland


1983

FOR-1983-12-16-1984

Forskrift om freding for Langevatnet naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland fylke


FOR-1983-12-16-1983

Forskrift om fredning for Steinevik naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland


1978

FOR-1978-10-31-4

Forskrift om beitetid, Austevoll kommune, Hordaland


1974

FOR-1974-01-24-3

Forskrift om fredning av einer, Sandvik, Austevoll kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-06-06-2

Forskrift om sammenslutning av Fitjar og Austevoll kommuner, Hordaland


1953

FOR-1953-08-28-2

Forskrift om fredning av fugleliv, Myrbærholmen gnr. 23, bnr. 20, Austevoll kommune, Hordaland, Øya Veststeinen gnr. 10, bnr. 1, Bremanger kommune, Øya Klovningen gnr. 95, bnr. 2, Vågsøy kommune, Sogn..