Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2013

FOR-2013-12-18-1549

Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste, Austrheim kommune, Hordaland


2012

FOR-2012-06-20-780

Forskrift om unntak frå forbodet mot bruk av vannscooter og liknande fartøy, Austrheim kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


FOR-2001-05-10-531

Forskrift om bandtvang for hund, Austrheim kommune, Hordaland


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


FOR-2000-09-06-918

Forskrift om politivedtekt, Austrheim kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1989

FOR-1989-02-17-115

Godkjenning av våpen og flagg, Austrheim kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-306

Forskrift om vern for Låge Islendingen naturreservat, Austrheim kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-305

Forskrift om vern for Notholmen naturreservat, Austrheim kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-304

Forskrift om vern for Stridsholmen naturreservat, Austrheim kommune, Hordaland


1978

FOR-1978-02-02-3229

Forskrift om innskrenket fart i havneområdet i Nordre Fonnesvåg, Austrheim kommune, Hordaland


1962

FOR-1962-09-07-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Lindås, Hordabø, Manger, Sæbø, Austrheim, Herdla, Alversund, Hamre, Hosanger, Modalen, Haus og Buvik kommuner, Hordaland


1947

FOR-1947-04-18-3

Forskrift om deling av Austerheim kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-20 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Austrheim kommune, Hordaland