Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-10-22-1005

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Averøy kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-878

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orskjera naturreservat, Averøy og Eide kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-877

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tromskjera – Mannskjera naturreservat, Averøy og Eide kommunar, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-05-18-1924

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, rådyr og elg, Averøy kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-02-14-238

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Averøy kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-840

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 20, freding av Raudsandberget naturreservat, Averøy kommune, Møre og Romsdal


2000

FOR-2000-10-13-1036

Forskrift om freding av Strand som naturreservat, Averøy kommune, Møre og Romsdal


1997

FOR-1997-11-21-1219

Forskrift om politivedtekt, Averøy kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1208

Forskrift om fredning av Lauvåsen naturreservat, Averøy kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-413

Forskrift om vern av Hendvågen naturreservat, Averøy kommune, Møre og Romsdal


1986

FOR-1986-04-14-942

Forskrift om fredet sone ved fisketrappa i Bae-elva, Averøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-1986-04-11-897

Godkjenning av våpen og flagg, Averøy kommune, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-05-15-3

Forskrift om sammenslåing av Kornstad, Bremnes, Kvernes og Averøy kommuner, Møre og Romsdal


1950

FOR-1950-03-17-3021

Forskrift om redusert fart i Sveggesundet mellom Kronborg og Engelen, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-21 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Averøy kommune