Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2013

FOR-2013-12-20-1710

Forskrift om snøskuterløyper, Båtsfjord kommune, Finnmark


2012

FOR-2012-12-12-1426

Forskrift om gebyrregulativ for plan-, delings-, bygge- og seksjoneringssaker, Båtsfjord kommune, Finnmark


2009

FOR-2009-12-10-1867

Forskrift om dressurområde for hund, Båtsfjord kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-08-1386

Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 3. Vern av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark


FOR-2006-12-08-1385

Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 2. Fredning av Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci, Båtsfjord kommune, Finnmark


FOR-2006-12-08-1384

Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 1. Vern av Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci, Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark


FOR-2006-01-25-154

Forskrift for husholdningsavfall, Båtsfjord kommune, Finnmark


2002

FOR-2002-05-21-584

Forskrift for elgjakt, Båtsfjord kommune, Finnmark


1986

FOR-1986-04-18-963

Forskrift om kommunegrensa, Båtsfjord - Vadsø kommuner, Finnmark


1985

FOR-1985-04-19-895

Godkjenning av våpen og flagg, Båtsfjord kommune, Finnmark


1983

FOR-1983-12-20-2042 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Båtsfjord kommune, Finnmark


FOR-1983-11-04-1635

Forskrift om fredning for Sandfjordneset naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark


FOR-1983-11-04-1634

Forskrift om vern av Ytre Syltevika naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark


FOR-1983-01-28-118

Forskrift om vern av Makkaurhalvøya naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark


1982

FOR-1982-10-22-1559

Vedtak om fastsettelse av kommunegrensa mellom Berlevåg og Båtsfjord kommuner, Finnmark


FOR-1982-09-06-1391

Forskrift om politivedtekt for Båtsfjord kommune, Finnmark


1963

FOR-1963-06-14-18

Forskrift om sammenslåing av Vardø og Båtsfjord kommuner, Finnmark


FOR-1963-03-15-4

Forskrift om grenseregulering, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark


1956

FOR-1956-08-24-12

Forskrift om kommunenavn, Båtsfjord kommune, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-50 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Båtsfjord kommune, Finnmark