Lokale forskrifter 71 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-01-623

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Bærum kommune, Akershus


FOR-2017-03-01-459

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Bærum kommune, Akershus


FOR-2017-01-25-165

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bærum kommune, Akershus


2016

FOR-2016-10-13-1234

Vedtekter for gravplassene og krematoriet, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-06-22-918

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-03-16-299

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-01-27-111

Forskrift om husholdningsavfall, Bærum kommune, Akershus


FOR-2016-01-27-110

Forskrift om båndtvang for hund, Bærum kommune, Akershus


2015

FOR-2015-03-20-240

Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat, Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud


FOR-2015-03-20-237

Forskrift om vern av Ringiåsen naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-233

Forskrift om vern av Gardlaushøgda naturreservat, Bærum kommune, Akershus


2009

FOR-2009-06-19-761

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 53. Vern av Dokkskjæret biotopvernområde, Bærum kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-760

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 52. Fredning av Langskjær naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-759

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 51. Fredning av Selskjær fuglefredningsområde, Bærum kommune, Akershus


FOR-2009-04-01-434

Forskrift om adgang til å føre tilsyn i familiebarnehager, Bærum kommune, Akershus


2008

FOR-2008-06-27-683

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 17 - Syd Oust naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-682

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 16 - Lilleøya naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-681

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 15 - Geitholmen naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-680

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 14 - Gåsøya naturreservat, Bærum kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-679

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 13 - Borøya naturreservat, Bærum kommune, Akershus