Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


FOR-2016-03-21-305

Forskrift om godkjenning av sentrum i Balestrand som typisk turiststad, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-12-03-1649

Forskrift om hundehald, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-06-19-829

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-08-29-1127

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-01-29-58

Endring av grensa mellom Balestrand og Sogndal kommuner. Iverksetjing og unntak frå vallova og kommunelova, Balestrand og Sogndal kommuner, Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-10-16-1132

Forskrift om politivedtekt, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-949

Forskrift om freding av Vetlefjordsøyra naturreservat, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-10-25-691

Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark, Luster, Sogndal, Balestrand, Førde, Jølster, Gloppen og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


1989

FOR-1989-11-17-1201

Godkjenning av våpen og flagg, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-06-21-14

Forskrift om samanslåing av Leikanger, Sogndal, Balestrand, Askvoll, Vevring og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-04-05-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Leikanger, Sogndal, Balestrand og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-22 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Balestrand kommune