Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-12-11-1491

Forskrift om vern av Lavangselva naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-2015-03-25-411

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord kommune, Troms


2013

FOR-2013-07-10-887

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms


FOR-2013-04-29-447

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Balsfjord kommune, Troms


2009

FOR-2009-08-27-1131

Forskrift om politivedtekt, Balsfjord kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-878

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 37, Sagelvvatn naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-2004-06-04-859

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 18, Spilderøya naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-2004-06-04-858

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 17, Forøya naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-2004-02-20-384

Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms


1998

FOR-1998-12-15-1277

Forskrift om snøscooterløype, Balsfjord kommune, Troms


1996

FOR-1996-02-13-1459

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Balsfjord kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1003

Forskrift om fredning av Sørkjosleira naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-1995-12-08-1002

Forskrift om fredning av Nordkjosbotn naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-1995-12-08-1001

Forskrift om fredning av Nordbyvatn naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


FOR-1995-12-08-1000

Forskrift om fredning av Gravrok naturreservat, Balsfjord kommune, Troms


1988

FOR-1988-05-27-379

Grenseregulering, Balsfjord og Storfjord kommuner, Troms


1986

FOR-1986-11-21-2104

Godkjenning av våpen og flagg, Balsfjord kommune, Troms


1969

FOR-1969-05-09-1

Forskrift om grensefastsettelse, Balsfjord og Tromsø kommuner, Troms


1965

FOR-1965-11-05-3

Forskrift om grenseregulering, Balsfjord og Målselv kommuner, Troms