Lokale forskrifter 55 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-02-1873

Forskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2016-10-27-1688

Forskrift om renovasjon, Bamble kommune, Telemark


FOR-2016-09-15-1907

Forskrift for tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp, Bamble kommune, Telemark


FOR-2016-05-31-555

Forskrift om Langesund som typisk turiststed, Bamble kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-18-1796

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


2014

FOR-2014-06-17-1961

Planbestemmelser og retningslinjer for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan kommuner, Telemark


FOR-2014-03-17-313

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bamble kommune, Telemark


2011

FOR-2011-05-30-561

Forskrift om Valle, Kjønnøya og Trosby som typiske turiststeder, Bamble kommune, Telemark


2010

FOR-2010-03-05-339

Forskrift om vern av Grøssås naturreservat, Bamble kommune, Telemark


2009

FOR-2009-06-19-715

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 7. Vern av Brennevinsholmen østre biotopvernområde, Bamble kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-714

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 6. Fredning av Ringsholmane fuglefredningsområde, Bamble kommune, Telemark fylke


FOR-2009-06-19-713

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 5. Fredning av Vollsfjorden midtre fuglefredningsområde, Bamble kommune, Telemark


2008

FOR-2008-11-13-1641

Forskrift om åpningstider for serveringssteder som kiosker, bensinstasjoner og gatekjøkken, Bamble kommune, Telemark


FOR-2008-06-19-1656

Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel utenom fast utsalgssted, Bamble kommune, Telemark


2007

FOR-2007-01-03-28

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Bamble kommune, Telemark


2006

FOR-2006-09-14-1697

Forskrift om hundehold, Bamble kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-808

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 15, fredning av Baneåsen plantefredningsområde, Bamble kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-807

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 14, fredning av Gårdemma naturreservat, Bamble kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-806

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 13, fredning av Åbyelva naturreservat, Bamble kommune, Telemark