Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-21-490

Forskrift om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R384 Expanded Setermoen, Bardu, Lavangen, Målselv, Salangen og Sørreisa kommuner, Troms


FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-06-03-572

Forskrift om fiske i Altevatnet, Ousto og Leinavatnet, Bardu kommune, Troms


2011

FOR-2011-02-25-224

Forskrift om vern av Rohkunborri nasjonalpark, Bardu kommune, Troms


2010

FOR-2010-12-15-1684

Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Bardu kommune, Troms


2009

FOR-2009-12-16-1833

Forskrift om gebyrer for bygge-, deling- og plansaker, Bardu kommune, Troms


FOR-2009-12-16-1832

Forskrift om gebyrer for vann og kloakk, Bardu kommune, Troms


2005

FOR-2005-01-17-36

Forskrift om snøscooterløyper, Bardu kommune, Troms


2004

FOR-2004-04-27-663

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Bardu kommune, Troms


1997

FOR-1997-10-28-1194

Forskrift om politivedtekt, Bardu kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1004

Forskrift om fredning av Floan naturreservat, Bardu kommune, Troms


FOR-1995-02-02-147

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt sårbare områder, Bardu kommune, Troms


1984

FOR-1984-03-07-641 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Bardu kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-865

Forskrift om fredning for Astujeaggi naturreservat, Bardu kommune, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-26 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Bardu herred