Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2015-02-11-105

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet, Beiarn kommune, Nordland


2012

FOR-2012-12-14-1314

Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-02-25-237

Forskrift om fredning av Fiskosura naturreservat, Beiarn kommune, Nordland


2010

FOR-2010-02-10-365

Forskrift for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret, Beiarn kommune, Nordland


2006

FOR-2006-11-10-1275

Forskrift om hundehold, Beiarn kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1422

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 25, Leirvika naturreservat, Beiarn kommune, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1483

Forskrift om fredning av Váhcanjohka naturreservat, Beiarn kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1482

Forskrift om fredning av Arstadlia-Tverrviknakkan naturreservat, Beiarn kommune, Nordland


1989

FOR-1989-09-08-894

Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde, Beiarn, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland


FOR-1989-09-08-893

Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland


1987

FOR-1987-08-12-716

Forskrift om politivedtekt, Beiarn kommune, Nordland


1982

FOR-1982-01-20-165

Fylkesplanvedtekt for en del områder på Saltfjellet/Svartisen. Deler av Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad kommuner, Nordland


1949

FOR-1949-07-28-4

Forskrift om sams sauesanking, Beiarn, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-27 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Beiarn kommune, Nordland