Lokale forskrifter 63 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-22-438

Forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-16-1594

Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-11-16-1352

Forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i de tette trehusområder, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-09-15-1513

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) – Midttun (km 480,9), Bergen kommune, Hordaland


FOR-2016-02-25-226

Forskrift om drosjereglement for Bergen køyreområde, Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune, Hordaland


FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2015

FOR-2015-11-25-1485

Forskrift for tvungen tømming av private slamavskillere mv., Bergen kommune, Hordaland


FOR-2015-11-25-1484

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2015-06-13-735

Vedtekter for gravplassene i Bergen kommune, Hordaland


FOR-2015-05-28-835

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2015-04-29-475

Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2015-02-18-316

Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune, Hordaland


2014

FOR-2014-01-22-172

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning, Askøy og Bergen kommuner, Hordaland


2013

FOR-2013-12-18-1742

Forskrift om gebyrregulativ, etat for byggesak og private planer, Bergen kommune, Hordaland


2012

FOR-2012-01-30-103

Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak for kommunal vei, riks- og fylkeveger ved akutt luftforurensning, Bergen kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-06-21-924

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 21, Knappensundet, Dolviken og Kviturspollen, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2010-03-22-658

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland


FOR-2010-03-22-528

Forskrift om spredetidspunkt for gjødselvarer av organisk opphav, Bergen kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-12-14-1785

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, oppmålingsarbeid med mer, Bergen kommune, Hordaland