Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-09-10-1048

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bindal kommune, Nordland


2010

FOR-2010-12-15-1875

Forskrift om gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, Bindal kommune, Nordland


FOR-2010-02-17-589

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Bindal kommune, Nordland


2009

FOR-2009-04-28-1283

Forskrift om gebyrregulativ vann- og avløp, Bindal kommune, Nordland


FOR-2009-04-28-1282

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bindal kommune, Nordland


2008

FOR-2008-09-18-1657

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Bindal kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1399

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 2, Hensteinen, Horsvær og Gimsan fuglefredningsområder, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland


FOR-2002-12-06-1398

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 1, Horsvær naturreservat, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland


2001

FOR-2001-08-31-952

Forskrift om fredning av Eidsvatnet naturreservat, Bindal kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1465

Forskrift om fredning av Reppen Naturreservat, Bindal kommune, Nordland


1998

FOR-1998-05-26-534

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Bindal kommune, Nordland


FOR-1998-05-12-448

Forskrift om politivedtekt, Bindal kommune, Nordland


1992

FOR-1992-12-04-940

Forskrift om vern av Blindkjølen naturreservat, Bindal kommune, Nordland


1990

FOR-1990-02-09-51

Godkjenning av våpen og flagg, Bindal kommune, Nordland


1984

FOR-1984-02-16-469 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Bindal kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-10-3

Forskrift om sammenslåing av Brønnøysund, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-31 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Bindal kommune