Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1538

Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat, Birkenes og Froland kommuner, Aust-Agder


FOR-2015-12-11-1537

Forskrift om vern av Rislåknuten naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


2014

FOR-2014-12-12-1657

Forskrift om vern av Vågsdalsliane naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


FOR-2014-12-12-1656

Forskrift om vern av Grøneliane naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


2013

FOR-2013-01-25-105

Forskrift om vern av Mørkeli naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


2012

FOR-2012-09-17-884

Forskrift om båndtvang Travbanen–Teinefossbrua, Birkenes kommune, Aust-Agder


2011

FOR-2011-04-13-409

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Birkenes kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-10-1821

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Birkenes kommune, Aust-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-12-16-1546

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 10, Risdalen naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1516

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 4, fredning av Dikeelva naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


1998

FOR-1998-05-28-538

Forskrift om salgstiden for øl i klasse B, C og D, Birkenes kommune, Aust-Agder


1986

FOR-1986-12-05-2273

Forskrift om godkjenning av våpen og flagg, Birkenes kommune, Aust-Agder


FOR-1986-10-10-1965

Forskrift om vern for Porsmyr naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


FOR-1986-06-06-1220

Forskrift om politivedtekt, Birkenes kommune, Aust-Agder


1985

FOR-1985-11-22-2134

Forskrift om regulering av kommunegrensen ved eiendommen Lislevand - Birkenes, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder


1984

FOR-1984-05-03-1094 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Birkenes kommune, Aust-Agder


1982

FOR-1982-05-07-805

Forskrift om vern for Berse naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder


1979

FOR-1979-12-07-1

Forskrift om grenseregulering mellom Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder