Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2015

FOR-2015-09-23-1108

Forskrift om kommuneplan for Bjerkreim kommune, Rogaland


2011

FOR-2011-06-22-659

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Bjerkreim kommune, Rogaland


FOR-2011-04-11-472

Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Bjerkreim kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-12-15-1885

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Bjerkreim kommune, Rogaland


FOR-2010-04-28-664

Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Bjerkreim kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-04-27-1829

Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Bjerkreim kommune, Rogaland


FOR-2005-04-27-1828

Forskrift for innsamling av husholdningsavfall, Bjerkreim kommune, Rogaland


2003

FOR-2003-05-28-649

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i Svelavatnet, Bjerkreim kommune, Rogaland


2002

FOR-2002-09-11-1849

Forskrift for adressetildeling, Bjerkreim kommune, Rogaland


1998

FOR-1998-06-22-645

Forskrift om politivedtekt, Bjerkreim kommune, Rogaland


1997

FOR-1997-06-09-1535

Forskrift for adressetildeling, Bjerkreim kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1266

Forskrift om fredning av Fotlandsvatnet som fuglefredningsområde, Bjerkreim og Eigersund kommuner, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2295

Forskrift om fredning for Trollhaug naturreservat, Time og Bjerkreim kommuner, Rogaland


FOR-1986-07-11-1545

Godkjenning av våpen og flagg, Bjerkreim kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2200

Forskrift om fredning for Foreknuten naturreservat, Bjerkreim kommune, Rogaland


1965

FOR-1965-03-03-1

Forskrift om jordbruksgjerde, Bjerkreim kommune, Rogaland


1964

FOR-1964-06-26-6

Forskrift om grenseregulering, Bjerkreim, Høle, Forsand og Gjestal kommuner, Rogaland


FOR-1964-04-17-10

Forskrift om grenseregulering, Gjesdal m.fl