Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1621

Forskrift om vern av Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-06-13-554

Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Bjugn og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2012-05-08-424

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-03-22-328

Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-06-15-1102

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-06-09-904

Forskrift om gebyr i medhold av plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-15-1897

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-02-03-126

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-02-03-125

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-12-21-1640

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 11. Murudalen naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-09-1032

Forskrift om Verneplan for Sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 4, fredning av Melstein naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2005-09-09-1031

Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 3, fredning av Bjugnholmen naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-21-1847

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2004-12-21-1767

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-973

Forskrift om fredning av Nordelva naturreservat, Bjugn og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-01-15-44

Forskrift om politivedtekt, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


1995

FOR-1995-12-07-1049

Forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning alkoholholdig drikk m.v., Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


1989

FOR-1989-03-10-181

Godkjenning av våpen og flagg, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag


1984

FOR-1984-02-29-626 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag