Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-25-1386

Forskrift om vern av Langedalsfjellet naturreservat, Bø kommune, Telemark


FOR-2016-11-25-1385

Forskrift om vern av Gygrestolen naturreservat, Bø kommune, Telemark


2015

FOR-2015-05-11-479

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø kommune, Telemark


2010

FOR-2010-02-08-412

Forskrift for vass- og kloakkavgifter, Bø kommune, Telemark


2009

FOR-2009-12-14-1824

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Bø kommune, Telemark


2002

FOR-2002-10-14-1739

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Bø kommune, Telemark


2000

FOR-2000-03-06-390

Forskrift for innsamling av forbruksavfall frå private hytter og fritidseigedomar, Bø kommune, Telemark


FOR-2000-03-06-389

Forskrift for tømming av slamavskiljarar, tette tankar og feittavskiljar med tilhøyrande gebyr, Bø kommune, Telemark


1999

FOR-1999-06-04-608

Forskrift om politivedtekt, Bø kommune, Telemark


1997

FOR-1997-06-16-4173

Forskrift for kjeldesortering, oppsamling, innsamling, transport og gebyr for forbruksavfall, Bø, Hjartdal og Notodden kommunar, Telemark


1996

FOR-1996-12-16-1409

Forskrift for vass- og kloakkavgifter, Bø kommune, Telemark


1988

FOR-1988-02-19-201

Godkjenning av våpen og flagg, Bø kommune, Telemark


1979

FOR-1979-06-22-1

Forskrift om fredning av Stavsholtmyrane naturreservat, Bø kommune, Telemark


1949

FOR-1949-11-03-1

Forskrift om piggtråd til gjerde, Bø kommune, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-48 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Bø kommune, Telemark