Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


FOR-2015-06-04-574

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland


2004

FOR-2004-06-28-1930

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bø kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1463

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 66, Nyke/Tussen naturreservat, Bø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1462

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 65, Nykvåg/Nykan naturreservat, Bø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1461

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 64, Frugga naturreservat, Bø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1460

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 63, Hongværet/Galtholmen naturreservat, Bø kommune, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


1998

FOR-1998-10-23-979

Forskrift om politivedtekt, Bø kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1358

Forskrift om fredning av Straume naturreservat, Bø kommune, Nordland


1987

FOR-1987-08-07-664

Godkjenning av våpen og flagg, Bø kommune, Nordland


1972

FOR-1972-02-25-2

Forskrift om beite for værlam, Sortland, Bø, Andøy, Rana, Vestvågøy, Hemnes og Hadsel kommuner, Nordland


1963

FOR-1963-03-29-5

Forskrift om sammenslåing av Langenes, Øksnes og Bø kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-47 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Bø kommune