Lokale forskrifter 42 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-08-1691

Forskrift om betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker 2017, Bodø kommune, Nordland


FOR-2016-10-31-1276

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland


2014

FOR-2014-06-19-1068

Forskrift om hundehold, Bodø kommune, Nordland


FOR-2014-05-07-1323

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller, Bodø kommune, Nordland


2013

FOR-2013-06-21-694

Forskrift om vern av Saltstraumen marine verneområde, Bodø kommune, Nordland


2012

FOR-2012-12-13-1312

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Bodø kommune, Nordland


2011

FOR-2011-12-08-1309

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bodø kommune, Nordland


FOR-2011-09-09-957

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg og rådyr, Bodø kommune, Nordland


FOR-2011-09-08-956

Forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning, Bodø kommune, Nordland


FOR-2011-05-19-1096

Forskrift om nedgravde oljetanker, Bodø kommune, Nordland


2010

FOR-2010-02-05-131

Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland


2004

FOR-2004-10-28-1423

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Bodø kommune, Nordland


2003

FOR-2003-08-29-1144

Sammenslåing av kommuner, Bodø og Skjerstad kommuner, Nordland


FOR-2003-03-13-1803

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bodø kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1428

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 31, Karlsøyvær naturreservat, Bodø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1427

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 30, Fjære naturreservat, Bodø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1426

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 29, Bliksvær naturreservat, Bodø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1425

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 28, Skjelstad naturreservat, Bodø kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1424

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 27, Tverlandet naturreservat, Bodø kommune, Nordland