Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2012

FOR-2012-06-11-551

Forskrift om vass- og kloakkavgifter, Bømlo kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-12-19-1526

Forskrift om feiing og tilsyn i bygningar, områder mm., Bømlo kommune, Hordaland


FOR-2011-05-09-605

Forskrift om adressetildeling, Bømlo kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2009

FOR-2009-12-16-1617

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


1999

FOR-1999-12-17-1432

Forskrift om freding av Skogafjellet som naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1999-12-17-1431

Forskrift om freding av Sagvatnet som naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1999-06-15-620

Forskrift om politivedtekt, Bømlo kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-258

Forskrift om vern for Koløy naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-257

Forskrift om vern for Karihavet naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-256

Forskrift om vern for Måksteinen og Tovo naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-255

Forskrift om vern for Trøytarosskjeret naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-254

Forskrift om vern for Otterøy og Hestholmen naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-253

Forskrift om vern for Olvondo naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-252

Forskrift om vern for Eggvær naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-251

Forskrift om vern for Trættebleikja naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland