Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-03-12-251

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-11-06-1946

Forskrift om bruk av og orden i Bremanger kommune sitt sjøområde, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-06-20-830

Forskrift om kommunen si berekning og innkrevjing av kai-, vare- og passasjeravgift i Bremanger kommune sitt sjøområde, Sogn og Fjordane


FOR-2013-04-02-329

Forskrift om minsteareal for hjort, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-09-27-1075

Forskrift om anløpsavgift i Bremanger kommune sitt sjøområde, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2012-09-27-1471

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


2011

FOR-2011-12-14-1534

Forskrift om sakshandsamingsgebyr etter lov om hamner og farvatn, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2011-07-29-1119

Forskrift om tvungen renovasjon for hytter og fritidshus, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-11-02-1579

Forskrift om unntak frå tidsfristar i vinterperioden for saker som krev oppmålingsforretning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2010-03-09-376

Forskrift om lokal regulering av fisket etter torsk, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-12-15-1674

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-01-09-9

Forskrift om vern av Ålfotbreen landskapsvernområde, Bremanger, Flora og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-06-18-938

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 7, freding av Eldedalen naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-937

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 6, freding av Storemyra naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-12-17-1457

Forskrift om freding av Sørdalen som naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


1996

FOR-1996-12-06-1115

Forskrift om politivedtekt, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-469

Forskrift om vern av Frøyskjera naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-468

Forskrift om vern av Vengane naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane